Nepal Bank Limited
Nepal Bank Limited

Email to a friendBookmark this pagePrint Version


FAQs: NBL Internet Banking (Nepali)

  १. इन्टनरनेट बैंकिङ भनेको के हो ?
  २. नेपाल बैंकको इन्टरनेट बैंकिङमा के के सुविधा छन् ?
  नेपाल बैंक इन्टरनेट बैंकिङ सेवा लिन के गर्नु पर्छ ?
  ४. इन्टरनेट बैंकिङको खाता खुलेको कसरी थाह पाउने ?
  ५. खाता खोली सकेपछि जान्नु पर्ने कुरा के के हुन् ?
  ६. नेपाल बैंकको पासवर्ड पोलिसी यो सेवामा कसरी लागु हुन्छ ?
  ७. आफ्नो खाता अनलक गर्न निवेदन दिँदा के के कुरा समावेश गर्ने ?
  इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्दा के के कुरामा सावधान हुनुपर्छ ?

  १. इन्टनरनेट बैंकिङ भनेको के हो ?

  इन्टरनेट बैंकिङ भनेको इन्टरनेट मार्फत बैंकले उपलब्ध गराउने सेवा हो । यसबाट ग्राहकले बैंकबाट प्राप्त हुने केही सुविधाहरु इन्ट्टरनेट मार्फत आफ्नै कम्प्युटरबाट उपभोग गर्न सक्दछन् । ब्यालेन्स हेर्ने ,स्टेटमेन्ट हेर्ने र प्रीन्ट गर्ने, नयाँ चेक बुकको अनुरोध गर्ने, हराएको चेक रोक्काको अनुरोध गर्ने, युटिलिटी सर्भिस ९जस्तै मोबाइलको बिल तिर्ने जस्ता कार्यहरु इन्टरनेट बैकिङबाट प्राप्त हुने केही सुविधाहरु हुन् ।

  २. नेपाल बैंकको इन्टरनेट बैंकिङमा के के सुविधा छन् ?

  • नेपाल बैंकको इन्टरनेट बैंकिङमा निम्न सुविधाहरु छन् ।
  • ब्यालेन्स हेर्ने
  • खातामा पाएको ब्याज छुट्टै हेर्ने
  • स्टेटमेन्ट हेर्ने र प्रीन्ट गर्ने
  • नयाँ चेक बुकको अनुरोध गर्ने
  • हराएको चेक रोक्काको अनुरोध गर्ने
  • शाखालाई ग्राहकको सन्देश दिने
  • यस बाहेक युटिलिटी सर्भिस सम्बन्धि सुविधा पनि छिट्टै यसमा उपलब्ध हुनेछ ।

  ३.  नेपाल बैंक इन्टरनेट बैंकिङ सेवा लिन के गर्नु पर्छ ?

  • ग्राहकले सर्वप्रथम नेपाल बैंक इन्टरनेट बैंकिङ सेवाको अनुरोध गर्न तोकिएको फर्म भर्नु पर्दछ ।
  • फर्म नेपाल बैंकको इन्टरनेट साइटबाट डाउनलोड गरेर अथवा सम्बन्धित शाखाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
  • फर्म भर्दा आफ्नो दस्तखत खातामा भएको सँग मिल्ने गरी राख्ने ।
  • इमेल ठेगाना अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्ने ।
  • फर्म भरिसकेपछि ग्राहकले आफ्नो खाता भएको सम्बन्धित शाखामा उक्त फर्म बुझाउनु पर्दछ ।
  • यसपछि तल उल्लेखित नम्बर ५ र ६ मा भएको कार्यहरु गर्नु पर्दछ ।

  ४. इन्टरनेट बैंकिङको खाता खुलेको कसरी थाह पाउने ?

  खाता खुलेपछि ग्राहकले आफुले भरेको फर्ममा उपलब्ध गराएको इमेल ठेगानामा खाता खोलिएको सूचना पाउँछ । उक्त इमेलमा आफ्नो युजर नेम, पासवर्ड तथा संचालन सम्बन्धि अन्य प्रकृयाहरुको बारेमा सूचना प्राप्त हुन्छ ।

  ५. खाता खोली सकेपछि जान्नु पर्ने कुरा के के हुन् ?

  • यो सेवा उपभोग गर्न निम्न प्रकृया अनुसार कार्य गर्नु पर्नेछ
  • नेपाल बैंकको इन्टरनेट साइट खोल्ने http://www.nepalbank.com.np
  • इन्टरनेट बैंकिङको लिंकमा क्लिक गरेर इ-बैंकको लगिन पेजमा जाने
  • माथि ५ नम्बरमा उल्लेख गरिएको इमेल मार्फत प्राप्त गरेको युजर नेम र पासवर्ड त्यहाँको फिल्डमा इमेलबाट कपी पेष्ट गरी ओके गर्ने ।
  • पहिलो पटक पासवर्ड दिँदा इ-बैंकको Application ले पासवर्ड परिवर्तन गर्न माग गर्छ । यसरी नयाँ पासवर्ड राख्दा उक्त पासवर्ड नेपाल बैंकको पासवर्ड पोलिसि अनुसार हुनु पर्दछ । (कृपया ६ नम्बर हे. )
  • पाँच पटक सम्म युजरले गलत पासवर्ड राखेमा युजरको खाता स्वतः लक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा फरी लगिन गर्न सकिदैन । यस्तो अवस्था आएमा युजरले आफ्नो शाखा मार्फत खाता अनुलकु को अनुरोध पठाउनु पर्दछ ।

  ६. नेपाल बैंकको पासवर्ड पोलिसी यो सेवामा कसरी लागु हुन्छ ?

  • पासवर्ड नयाँ अथवा परिवर्तन गरिएको अवस्थामा निम्न कुराहरु ध्यान पुर्याउनु पर्नेछ ।
  • न्युनतम ५ अक्षरको हुनुपर्ने
  • उक्त पासवर्ड युजर नेम सँग मेल खानु हुँदैन
  • पासवर्डमा अक्षर र अंक अथवा चिन्हहरुको मिश्रणरसंयोजन हुनु पर्ने जस्तै jk@56H
  • पासवर्ड परिवर्तन गर्दा नयाँ पासवर्ड अघिल्लो तीनवटा पासवर्ड भन्दा भिन्न हुनुपर्ने ।

  ७. आफ्नो खाता अनलक गर्न निवेदन दिँदा के के कुरा समावेश गर्ने ?

  आफ्नो खाता अनलक गर्न निवेदन दिँदा निम्न कुराहरु समावेश गर्नु पर्दछ ।

  • पुरा नाम
  • युजर नेम
  • खाता नम्बर

  ८.  इन्टरनेट बैंकिङ सेवा प्रयोग गर्दा के के कुरामा सावधान हुनुपर्छ ?

  • आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड अरु कसैलाई नभन्ने ।
  • सम्भव भए सम्म निजी कम्प्युटरबाट मात्र इ-बैंक सेवा उपभोग गर्ने ।
  • साइबर अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानहरुको कम्प्युटरबाट यो सेवा उपभोग गर्दा पासवर्ड चोरी हुन सक्ने सम्भावना बढी भएकोले सावधानी अपनाउने ।
  • आफ्नो कार्य सकिएपछि Log out  गर्ने ।

Contact
Nepal Bank Limited
Dharmapath Kathmandu
(Head Office)
Tel.: +977 1 4247999 / 4239888
Toll Free: 16600137373
Email: info@nepalbank.com.np
Swift Code: NEBLNPKA

Home | Site Map | FAQs | Feedback | Disclaimer

© Copyright 2013  Nepal Bank Limited - All Rights ReservedNepal Bank Limited